Bezpečnost ve zdravotnictví

Security_hospital
Security_hospital

Oblast zdravotnictví představuje v oblasti bezpečnosti velkou výzvu. Návštěvníkům a zaměstnancům musí být na straně jedné umožněn ve velké míře volný pohyb, na straně druhé musí být personál, návštěvníci a vybavení chráněni před neoprávněným vstupem, který může ohrozit bezpečnost osob a umožnit vandalismus na vybavení.

Investice v privátním, jakož i veřejném zdravotním sektoru v posledních letech neustále rostou, riziko ohrožení pro pacienty, návštěvníky a na vybavení se také zvyšuje: nejen zdravotní vybavení je cílem krádeží nebo vandalismu, často musí být i zaměstnanci nebo návštěvníci chráněni před různými útoky.