Bezpečnost ve školství

Security_education
Security_education

Kaba zabezpečuje se svými integrovaným řešeními na mnoha školách a univerzitách hlavní vstupy, školní třídy, laboratoře, IT prostory, sportovní učebny, jakož i ubytovny pro studenty a chrání tím tímto způsbem jejich zaměstnance, žáky a studenty a jejich sídlo, včetně infrastruktury školy, před krádeží nebo vandalismem.

Přístupová kontrola se uskutečňuje skrz mechanické vložky nebo mechatronická řešení jako např. digitální vložky nebo inteligentní dveřní madla. Mechatronika určuje nejen, kdo má přístup, ale v jakém čase. Kaba evolo nebo Kaba elolegic umožňují stanovit pro různé uživatelské skupiny rozličné časové profily pro vstup do budovy.

Tímto způsobem mohout školy umožnit pronajímání např. sportovních zázemí na externí osoby nebo spolky. S Kabou zůstane garantováno, že tyto osoby / spolky se do určených prostor dostanou pouze v určitém čase a škola tím může využít nový zdroj příjmů.