• Kaba evolo

  Kaba evolo

  Kaba evolo – objevte nový přístupový systém!

  • pdf
  • 913 KB
 • Kaba elolegic V3

  Kaba elolegic V3

  Kaba elolegic je osvědčený off-line přístupový systém založený na technologii Legic.

  • pdf
  • 812 KB
 • Kaba checkIn

  Kaba checkIn

  Kaba CheckIn – správa pokojů pro hosty

  • pdf
  • 499 KB