Nouzový východ dle EN179

Pro neveřejné objekty

Gege 
EN179

Charakteristika:

  • Únikový východ podle EN 179 je pro použití ve stavu nouze, ve kterém není pravděpodobnost paniky, a přesto musí být zachován bezpečný únik
  • Uvolnění únikového zámku musí být proveditelné jedním jediným pohybem, i kdyby byly předem vyžadovány znalosti ohledně manipulace se zámkem
  • K otevření dveří zevnitř se používá klika
  • Jako zamykací element se používá panikový zámek
  • Panikové zámky mohou být použity s téměř všemi kováními a mohou být osazeny i dodatečně
EN 179 Beschlag 

Oblast použití:

  • Nouzové východy podle EN 179 jsou určeny pro budovy, ve kterým neprobíhá žádný veřejný provoz a jejichž uživatelé znají funkci únikových dveří (např. zaměstnanci podniků)

Výhody:

  • Dodávají se pouze vyzkoušené jednotky
  • Jednoduchá obsluha
  • Panikové zámky mohou být používány také s mechatronickými vložkami a kováními