Sigurnost u kancelariji

Security_office_1

Security_office_2

 

Radni proces bez komplikacija predstavlja osnovno vodilo za uspjeh poduzeča. Kaba štiti prostore ne samo pred neželjenim ulazima, nego podupira i različita prava pristupa na relaciji poduzeče – stranka kako npr.: suradnici, stranke, posetioci, poduzeča za čiščenje prostora itd.

Sustav zaključavanja sa Kabinim cilindrima nudi uz sigurnost i podržku u samom radnom procesu. Svaki ključ u poduzeču otvara dodeljena područja ( prostore ), te omogučava suradnicima dostup do kancelarija, onemogučava dostup nepozvanim posetiocima do konkretnih zona ( npr. Laboratorije, arhive ..)

Kako sa jedne strane pouzdani mehanički cilindri nude potpunu sigurnost pred nedozvoljenmim ulazima, predstavljaju naše mehatronske kontrole prava dostupa još korak dalje. Kontroliraju ne samo, tko ima dzovoljen dostup do konkretnoga podrucja odn. prostora, nego i u koje vrjeme. U povezivanju sa prethodnim postoji i mogučnost pračenja, kada i tko je ulazio u odredjeu prostoriju, sa čime se moguče nesuglasice –razlike kod kontrole prava pristupa mogu nadzirati.