Sigurnosni vidik na području zdravstva

Security_hospital
Security_hospital

Zdravstveni sektor predstavlja sa vidika sigurnosti jako veliki izazov. Posjetiocima, kako i zaposlenicima je potrebno omogučiti veliki manevrirni prostor, ujedno morajo biti dodeljeni dostupi do nekih odjela štičeni od nepozvanih dostupa zbog sigurnosti pacienata, odnosno štičenja opreme.

Investicije u privatnom, kako i u javnom sektoru su u zadnjim godinama u porastu, ugroženost pacienata, posjetioca, kako i opreme je u istom vremenu pala. Možemo reči, da nije pitanje zaštite samo oprema bolnica, nego i uslužbenika,pa i posetioce je potrebno na neki način štititi pred mogucim neprilikama.