Sigurnosni vidik na području školstva

Security_education
Security_education

Sigurnosni sistemi Kaba sa integriranim rješenjima na školama, univerzama, gdje mozemo stititi glavne ulaze, učionice, laboratorije, sportske prostorije, kako i stambene zgrade za studente, mozemo aktivno štititi odn. nuditi transparentnost sustava zaključavanja za namještenike, djake te studente, kako i njihovo vlasništvo, a sa tim i infrastrukturu škola pred mogučim vandalizmom, te kradjama.

Kontrolu prava dostupa mozemo štititi sa mehaničkim cilindrima, kako i sa mehatronskim rješenjima kako npr. sa digitalnim cilindrom, ili ´saz “ inteligentnim kvakama “. Ta opcija ne odredjuje samo pravo dostupa, znači tko ima pravo ulaza na područje, nego i u kojem vremenskom periodu. Kaba evolo te Kaba elolegic omogučuju odn. odredjuju za različie grupe´korisnika različite vremenske profile za dostup do zgrade odnosno sportskih objekata samo u napred danom vremenskom periodu. I na kraju omogučava spomenuta opcija školama dodatnu zaradu kod najma spomenutih prostora.

Na spomenuti način mogu škole na primjer svoje vlastite sportske objekte oddavati u najam eksternim osobama, odn. sportskim društvima. Sa Kabinim sistemom je omogučeno, da imaju spomenute osobe/društva dostup do odredjenih prostorija.