Kaba hidraulični zatvarač vrata

Grupa proizvoda Kabinih hidrauličnih zatvarača vrata obuzima standardne zatvrače za sve zahtjeve, kako i zatvarače sa opcijom paralelnog vodila.

Svi Kabini zatvarači su certificirani po smjernicama EN1154 te EN1634, te vatrootporni po CE smjernicama u standardnoj verziji. Na potražnju postoji i opcija „ hold open „ ( omogučava da vrata ostannu otvorena ), kako i ostale opcije sa posebnimi funkcijama.