Bezpečnosť v obytných domoch

Security_residental_building
Security_residental_building

Tak ako pri rodinných domoch, aj v bytových domoch má bezpečnosť veľký význam. Tam, kde na relatívne malom priestore žijú rôzne skupiny, sa prikladá veľký význam aj organizovaniu. Už vo fáze plánovania bytových systémov by sa mal zohľadniť uzamykací systém, ktorý obmedzí vstup do privátnych priestorov napr. do bytov, pivníc alebo poštových schránok a naopak zabezpečí vstup do priestorov, ktoré sú k dispozícii všetkým obyvateľom domu ako sú hlavný vchod alebo garáž. Rozhodnutie použiť vložky vyššej kvality môže ušetriť náklady, napr. na frekventovaných miestach ako je hlavný vchod, kde sa väčšinou používajú lacné vložky, ktoré sa rýchlo opotrebujú a musia sa vymeniť.

Alternatívne sa môžu použiť aj mechatronické produkty, ako napr. inteligentné kovanie Kaba c-lever: Obyvatelia si môžu vybrať z viacerých typov médií: karty, prívesky na kľúče, hodinky atď., ktorými môžu otvárať hlavný vchod. Bytové dvere sa môžu otvoriť tým istým médiom alebo sa môže použiť klasický mechanický kľúč.

Pri tomto spôsobe sa vložka na hlavnom vchode nemusí vymieňať z dôvodu jej opotrebenia alebo pri strate kľúča, pretože stratené médiá (karty, prívesky na kľúče atď.) sa môžu zo systému vymazať a ďalej už nebudú fungovať.