Bezpečnosť v kancelárii

Security_office_1

Security_office_2

 

Zabezpečenie bezproblémového pracovného procesu je základným predpokladom úspešného podnikania. Kaba ochraňuje svoje priestory nielen pred ilegálnym vstupom, ale túto ochranu aj podporuje rôznymi prístupovými oprávneniami pre skupiny, ktoré sú všelijako poprepájané v rámci pracovných činností ako napr. úradníci, zákazníci, návštevy alebo upratovacie firmy.

Uzamykací systém s vložkami Kaba popri bezpečnosti ponúka aj podporu v každodennom pracovnom procese. Každý kľúč otvára len jemu pridelené priestory a umožňuje zamestnancom vstup do ich kancelárií, ale nedovolí neželaným návštevníkom vstupovať do miestností , ktoré nie sú pre nich určené ako napr. IT miestnosť.

Kým naše osvedčené vložky predstavujú bezpečnosť pred neoprávneným ilegálnym vstupom, mechatronické riešenia vstupov sú ešte o krok vpredu: nielen že kontrolujú kto má aké oprávnenie na vstup, ale kontrolujú aj čas, v ktorom je vstup oprávnený. Takto sa dá spätne vysledovať, kto a v akom čase vstúpil do určitej miestnosti a prípadné nejasnosti sa môžu preveriť na kontrole vstupov.