Bezpečnosť v zdravotníckych zariadeniach

Security_hospital
Security_hospital

Sektor zdravotníctva predstavuje v oblasti bezpečnosti veľkú výzvu. Návštevníkom a zamestnancom sa musí na jednej strane umožniť voľnosť pohybu, zároveň však musí byť personál, návštevníci a vybavenie zdravotníckeho zariadenia chránené pred neoprávneným vstupom cudzích osôb, aby bol ochránený majetok aj osoby pred vandalizmom.

Investície v privátnom ako aj vo verejnom zdravotníckom sektore v posledných rokoch neustále narastajú, nebezpečenstvo pacientov, návštevníkov a vybavenia v tom istom časovom priestore takisto narastá: zdravotnícke zariadenia sú niekedy aj cieľom zlodejov a vandalov a dosť často musia byť aj zamestnanci a návštevníci chránení pred útokmi.