Bezpečnosť v školských zariadeniach

Security_education
Security_education

Kaba svojimi integrovanými riešeniami zabezpečuje hlavné vchody, triedy, laboratóriá v mnohých školách a univerzitách, IT miestnosti, športoviská ako aj bytové domy a týmto spôsobom ochraňuje zamestnancov, učiteľov, žiakov a študentov ako aj infraštruktúru týchto budov pred zlodejmi a vandalizmom.

Vstup sa kontroluje buď mechanickou vložkou alebo mechatronickým riešením ako napr. digitálna vložka alebo inteligentná kľučka na dverách. Mechatronické riešenia "vedia" nielen kto prešiel cez dvere, ale aj kedy. Kaba evolo alebo Kaba elolegic umožňujú udeliť rôznym užívateľským skupinám rôzne časové profily na vstup do budovy.

Týmto spôsobom môžu školy prenajímať napr. svoje športoviská iným osobám alebo športovým klubom. S Kabou sa garantuje, že tieto osoby/kluby majú prístup len do určitých priestorov a len v určitom čase a škola môže mať takto ďalší zdroj príjmov.