Gege systémy únikových dverí

Vybavený pre všetky prípady

Nové zjednotené normy EÚ pre vybavenie únikových dverí rozlišujú dvere pre núdzové východy (EN 179) a panikové dvere (EN 1125). Ďalším dôležitým znakom európskych požiadaviek je "skúšaný celok". Zámok, kovanie a príslušenstvo na montáž sa môžu skúšať, označovať a montovať len ako jeden celok. Kaba ponúka odskúšané sety s rôznymi typmi zámkov pre núdzové východy a panikové uzávery.

Gege