Kaba evolo - spoznajte nový systém vstupov!

Kaba evolo 

Kaba evolo je dôsledné rozvinutie do budúcnosti v smere flexibility a bezpečnosti. Pozoruhodné je bezkáblové spojenie a škálovateľnosť rôznych elementov Kaba evolo. Na jednej strane sa môžu mechanické uzamykacie systémy bez problémov rozširovať, na druhej strane je vždy možný prechod k nadradenej online kontrole vstupov alebo k systémom zaznamenávajúcim čas. Kaba evolo je ideálna voľba pre flexibilné a inteligentné systémy vstupov.

Prospekt Kaba evolo prehľad a ďalšie dokumenty nájdete tu Na stiahnutie.

iF_award_t 

3 produkty z nového portfolia Kaba získali ocenenie iF product design award 2011. Spolu bolo do renomovanej súťaže iF product design award 2011 prihlásených 2576 produktov od 1121 účastníkov zo 43 krajín.
Kaba sa veľmi úspešne presadila kvalifikovaným a medzinárodným konkurenčným prostredím.

Prečítajte si k tomu viac!