Gege sistemi vrat za izhod v sili

V vsakem primeru pravilno opremljeno

Nove EU norme za izvedbo sistemov izhodov v sili razlikujejo med sistemi izhodov vrat v sili ( EN 179 ), ter panik vrati ( EN1125 ). Še ena od pomembnih značilnosti novih EN zahtev predstavlja „ preverjeno enotnost „. Ključavnica ter okovje, kakor tudi montažna oprema so lahko poleg tega kot celota preverjeni, označeni, ter montirani. Kaba ponuja v povezavi z različnimi modeli ključavnic, preverjene komplete za sisteme izhodov v sili, kakor tudi panik sisteme.

Gege