Varnostni vidik na področju zdravstva

Security_hospital
Security_hospital

Zdravstveni sektor predstavlja z vidika varnosti precejšen izziv. Obiskovalcem, kakor tudi zaposlenim je potrebno omogočiti precejšen manevrirni prostor, hkrati pa morajo biti dostopi do nekaterih oddelkov varovani pred neupravičenimi dostopi zaradi varnosti pacientov, oziroma varovanja opreme.

Investicije v privatnem, kakor tudi v javnem sektorju so v zadnjih letih v porastu, ogroženost pacientov, obiskovalcev, kakor tudi opreme je v istem času padlo. Lahko rečemo, da ni vprašanje zaščite samo oprema bolnišnic, ampak tudi uslužbence, ter obiskovalce je potrebno na nek način ščititi pred morebitnimi nevšečnostimi.