Varnostni vidik na področju šolstva

Security_education
Security_education

Varnostni sistemi Kaba z integriranimi rešitvami na šolah, univerzah, kjer lahko varujemo glavne vhode, učilnice, laboratorije, športne prostore, kakor tudi stanovanjske bloke za študente, lahko aktivno ščitijo oz. nudijo transparentnost sistema zaklepanja za nameščence, dijake ter študente, kakor tudi njihovo lastnino, s tem pa tudi infrastrukturo šol pred morebitnim vandalizmom, ter krajami.

Kontrola pravice dostopa lahko ščitimo z mehanskimi cilindri, kakor tudi z mehatronskimo rešitvami kot npr. z digitalnim cilindrom, ali z “ inteligentnimi kljukami “. Le-ta opcija ne določa samo upravičenost dostopa, torej kdo ima pravico vstopa na območje, ampak tudi v katerem časovnem obdobju. Kaba evolo ter Kaba elolegic omogočata oz. določata za različne skupine uporabnikov različne časovne profile za dostop do zgradbe oziroma športnih objektov le v naprej danem časovnem območju. Ne nazadnje omogoča omenjena opcija šolam dodaten zaslužek za najem omenjenih prostorov.

Na omenjen način lahko šole na primer svoje lastne športne objekte oddajo v najem eksternim osebam, oz. športnim društvom. S Kabinim sistemom je zagotovljeno, da imajo omenjene osebe/društva dostop do.